Van KPI's naar een actiegericht dashboard

Photo at blog from webmaster - 27/10/2010 - 08:01

Op onze site van Results2Match treft u veel informatie over Key Performance Indicators (KPI's) aan:

Bij elkaar is dit veel informatie over KPI's. KPI's zijn echter geen doel op zich. Om een organisatie te besturen heeft u echter ook een actiegericht dashboard nodig. Overigens wordt voor KPI ook wel de term prestatie-indicator of metriek gebruikt.

Over dashboards is veel geschreven door heel kundige mensen. Over zowel hoe ze eruit moeten zien, als hoe men een dashboard implementeert. Denk daarbij aan initiatieven van European Foundation for Quality Management (EFQM) en de Business Balanced Score Card (BBSC) organisatie. Hoewel consistente en herhaalbare rapportages belangrijk zijn, zijn zij onvoldoende voor belangrijke verbeteringen van de bedrijfsresultaten. Het is een stap de goede kant op, maar er mist nog iets. Maar wat?

Recent heb ik een blog gelezen van Avinash Kaushik uit zijn serie Occam's Razor. Het onderwerp van deze blog is web analytics: wie bezoekt mijn website, hoe is dat gekomen en wat doet hij daar. Avinash betoogt dat alleen informatie die tot actie leidt en daaarmee de bezoekersaantallen verhoogt, interessant is. Dus: duidelijke doelen, leef je in in de wereld van je bezoeker, en presenteer duidelijke acties voor verbeterpunten. Dit is duidelijk breder dan web analytics! Voor Avinash kenmerkt een goed dashboard zich door:

 • Een metriek heeft een context nodig.
  Een metriek is een prestatie-indicator of een KPI. De metriek heeft context nodig om zinvol te zijn en de context maakt de metriek actiegericht.
 • Segmentatie is het sleutelwoord
  Segmentatie betekent dat de metriek onderdeel is van een geheel. Elke segmentatie geeft de metriek een relatie tot iets anders en verzorgt daarmee een context.
 • Trends zijn actiegericht.
  Trends zeggen meer dan een enkel cijfer, omdat ze een context introduceren.
 • Metrieken zijn prima, maar op zich nietszeggend.
  Vertaal de metriek altijd in gewone zinnen. In je interpretatie zeg je iets over de prestatie, het inzicht dat je opgedaan hebt en je aanbevolen acties.
 • Een dashboard is geen rapport.
  Limiteer je dashboard tot 1 bladzijde: kort, kernachtig en scherp.

De implementatie van KPI's in uw organisatie kent daarom de volgende stappen:

 1. U hebt een set KPI's nodig, die u een goed beeld geven van de uitvoering van uw processen.
  De beste oplossing is om een set Key Business Requirements (KBR's) te benoemen, en per KBR 1 of meer KPI's. Elke KPI heeft een heldere context nodig om te kunnen weten u of u vooruitgang boekt en hoeveel.
 2. U heeft een tool nodig om de metrieken automatisch te extraheren uit uw systemen en te rapporteren.
 3. U heeft opgeleide mensen nodig om de discussie te voeren over welke metrieken, welke context, hoe de informatie te verzamelen en om de dashboards te zien van duidelijke interpretaties.

Bent u tevreden met de implementatie van KPI's in uw organisatie? Zijn de KPI's relevant en hebben ze een duidelijke context? Leidt de bespreking van uw dashboards tot duidelijke vooruitgang? Wij stellen uw terugkoppeling sterk op prijs. Laat het ons weten!

Bent u trevreden over de resultaten van uw KPI dashboard? Heeft u behoefte aan een KPI implementatie assessment of een dashboard Quick Scan? Of andere hulp? Laat Hans Lodder u helpen! Neem nu contact op met Hans Lodder voor een informatief gesprek!

Wilt u liever dat uw medewerkers voortaan zelfstandig KPI implementaties kunnen doen? Laat Hans Lodder uw medewerkers trainen en begeleiden, zodat zij binnenkort zelfstandig KPI implementaties kunnen uitvoeren!


Back to top