Predictive analytics en de Chief Analytics Officer (CAO) tillen Operational Excellence naar een hoger niveau!

Predictive Analysis (PA) kan uw gehele business process operation verbeteren.

Predictive Analytics (PA) en de Chief Analytics Officer (CAO) kunnen u helpen om het niveau van de Operational Excellence van de operationele processen naar een hoger niveau te tillen. Door vervelende en veelvuldig voorkomende taken met behulp van Predictive Analytics (PA) te automatiseren komen de resultaten sneller beschikbaar, met een hogere kwaliteit, resulterend in goedkopere operationele processen, onder gelijktijdige innovatie van uw producten en diensten.

Over simpele en steeds terugkerende simpele taken

Heeft u wel een inkomende facturen gecontroleerd? Of declaratie-formulieren van uw medewerkers? En kent u collega's die dat ook regelmatig doen? Keer op keer? Heeft u zich wel eens afgevraagd hoeveel kostbare tijd daarmee gemoeid is: per dag? Per week? Per maand? Per kwartaal? Per jaar?

Nu begrijp ik best dat dit belangrijke taken zijn die niet gedelegeerd kunnen worden aan anderen. Ik heb ze zelf ook vaak genoeg uitgevoerd: honderden keren. Veruit de meesten zijn in orde. Er is niet echt een reden om die te controleren, maar je kan ze niet overslaan. Slechts een paar zijn niet in orde. Er zijn weinig zondaars, maar vaak wel dezelfden. Zij maken het noodzakelijk om alles te controleren.

Zou het niet prettig zijn als u slechts de vermoedelijk foutieve exemplaren aangereikt kreeg, met de reden van twijfel en een redelijke mate van nauwkeurigheid?

De Chief Analytics Officer (CAO)

In elke organisatie zijn er een aanzienlijke hoeveelheid van dit soort noodzakelijke maar triviale taken, die veel aandacht vergen. Als je op enig moment besluit een vorm van proces performance management toe te gaan passen met behulp van Key Performance Indicators (KPI) krijg je hier ook mee te maken: de evaluatie van meetwaarden. Of het inkomende facturen betreft, de kosten-declaraties of iets anders, het verzwaart je taken[akker omdat er weer iets bijkomt. Niet alleen meer werk, maar zelfs meer belangrijk werk, omdat de resultaten onmiddellijk de efficiency van de operationele, tactische en strategische processen raken.

Een nieuwe trend is daarom om 1 persoon aan te stellen die verantwoordelijk is voor de manier waarop analyse en stuur-informatie voor dit type activiteiten tot stand komt: de Chief Analytics Officer (CAO). De CAO coördineert alle activiteiten op het gebied van analytics en zorgt ervoor alle processen voordeel hebben bij de onderlinge synergie. Belangrijke overwegingen bij de opzet van de activiteiten van de CAO zijn:

 1. Het managen van aanpak, methoden en gereedschappen, en competenties voor projecten die proces-efficiëntie willen verbeteren.
 2. Planning en controle van zulke projecten.
 3. De vertaling van strategie en performance.

Nu luidt uw commentaar misschien: 'Wat is hier nu nieuw aan? Ik loop al een poosje mee en heb al veel van dit soort allesomvattende oplossingen zien langskomen!' Daar heeft u gelijk in, natuurlijk. Om een paar van deze oplossingen in herinnering te brengen:

 1. Reporten (jaren '60).
 2. Decision Support Systems (DSS) (jaren '70).
 3. Executive Information Systems (EIS), ook wel geheten Management Information Systems (MIS) (jaren '80).
 4. On-Line Analytical Processing (OLAP) (jaren '90).
 5. Data Ware House (DWH) (2000).
 6. Business Intelligence (BI) (2005).

U mist een paar meer recente oplossingen? Deze misschien:

 1. Data mining.
 2. Big data analytics.
 3. Business and webanalytics.

Ik persoonlijk ben alleen geïnteresseerd in verschillen tussen de gebruikte methoden en gereedschappen, en niet de markering-term. De lijst met analytics methoden wordt dan:

 1. Predictive analytics (voorspellend).
 2. Prescriptive analytics (voorschrijvend).
 3. Descriptive analytics (beschrijvend).

Welke verschillen zijn er nu eigenlijk met eerdere oplossingen? In Predictive Analysis (PA) voorspelt een systeem van een specifiek item dat het met redelijke zekerheid aan de gestelde voorwaarden voldoet. Deze beslissing wordt ontleend aan beschikbare voorbeelden. Bijvoorbeeld: het systeem voorspelt dat deze factuur in orde is. Dit verschilt sterk met de voorafgaande aanpak. Het wordt ook wel micro-manipulatie genoemd. In plaats van totalen of subtotalen te aggregeren, of gemiddeldes of extremen uit te rekenen labelt het systeem 1 specifiek item. Dit is zeer specifiek. Het maakt de weg vrij om kleine lastige en zich herhalende taken te vervangen door een generieke aanpak die zeer superieur is aan menselijke inzet: Snel, goedkoop en accuraat. Regels zijn voor iedereen gelijk en worden voortdurend op dezelfde manier uitgevoerd.

Voorbeelden van de toepassing van Predictive Analytics (PA)

Deze bedrijven hebben de Predictive Analytics (PA) boot niet gemist. Ik geef u enkele voorbeelden van verschillende methoden. In de meeste gevallen zijn de gebruikte technieken het Open Software pakket voor statistieken, de R programmeer-omgeving, en andere vrije tools als 'awk' gebruikt.

 • Risico-preventie (decision tree)
  De Chase bank heeft PA gebruikt om te bepalen welke bank-leningen het risico liepen om niet te terugbetaald te worden en deze tijdig te saneren. Het voordeel: miljarden bespaard aan verliezen.
 • Tijdige detectie van onjuiste (frauduleuze) inkomende facturen (ensemble model)
  Het Amerikaanse Ministerie van Defensie (DoD) gebruikt PA om onjuiste facturen te detecteren. 97% van de foutieve (frauduleuze) facturen wordt automatisch gedetecteerd. Het voordeel: miljarden bespaard aan onjuiste betalingen.
 • Overtuigingsmarketing (2 level ensemble model)
  Barack Obama heeft PA gebruikt in zijn herverkiezingscampagne om te selecteren welke kiezers persoonlijk benaderd moesten worden, en op welke manier. Het voordeel: hij is met een overtuigende en meer dan verwachte meerderheid herkozen.

Ik kan u nog veel meer voorbeelden geven, ook uit uw specifieke domein of werk, ook uit mijn eigen ervaringen. Voel u vrij om daarover contact met mij op te nemen.

Neem contact op met Hans Lodder, Chief Analytics Officer.

Spectaculair succes wordt altijd voorafgegaan door niet spectaculaire voorbereidingen.


Back to top