Turnaround management

De keus is gemaakt: de verandering moet worden ingevoerd. Maar het is soms lastig dit te doen met de manager waarvan je hebt vastgesteld dat deze onderdeel van het probleem was. Vaak helpt het om een verse kracht in te zetten die de uitvoering ter hand kan nemen en parallel de structuur en de mensen kan neerzetten voor een meer permanente oplossing. Maar dan wel graag iemand die je kan vertrouwen. Logisch dat wij als personal coaches ook worden gevraagd als interim manager op te treden.

Voor Results2Match Turnaround Management is geen doel op zich maar met name een manier om zeker te stellen dat de implementatie van elementen vanuit Personal Coaching of Proces Optimalisatie trajecten ook daadwerkelijk worden ingevoerd met het gewenste resultaat. En Interim management is natuurlijk ook een manier om onze committent te tonen aangaande jouw te behalen succes.

Er zijn verschillende formaten die kunnen dienen als oplossing voor jouw interim management vraagstuk:

  • Operationeel manager
  • Programma manager
  • Verander manager
  • Commissaris
  • Reviewer/Arbiter

De naam is hierbij natuurlijk een ondergeschikt element. Rol, opdracht, autorisatie en middelen zijn essentieel en moeten in lijn zijn met de gewenste veranderingen in de organisatie en uitvoering van bedrijfsprocessen. Heldere doelen, randvoorwaarden en grenzen moeten vooraf overeengekomen worden en duidelijke meetindicatoren dienen te worden vastgesteld.

Results2Match is niet bang om een fors deel van haar beloning afhankelijk te stellen van te behalen resultaten. Zelfs wanneer een organisatie in diepe problemen steekt kunnen we een beloningsstructuur vinden die enerzijds zeker stelt dat wij onze onverdeelde aandacht aan je schenken en die anderzijds betaalbaar voor je blijft. Ook hier treden we op als ware ondernemers en niet als de gemiddelde declaratie gedreven business consultant.

Interim Management op senior executive niveau valt of staat met wederzijds vertrouwen: jij geeft een deel van jouw business aan ons uit handen en wij moeten ons volledig committeren aan een veranderingstraject . Start met ons te contacteren voor een confidentiële meeting en stel zelf vast of Results2Match kan helpen.


Back to top