Het Reinier de Graaf ziekenhuis (RDGG) het beste van Nederland. Maar hoe?

Het Reinier de Graaf ziekenhuis (RDGG) het beste van Nederland. Maar hoe?

In 2010 heeft het Reinier de Graaf Ziekenhuis (RDGG) in haar Medisch Strategisch Beleidsplan 2010-2016 de visie, en ambitie (!), uitgesproken in 2016 het beste ziekenhuis van Nederland te willen zijn. Zo’n uitspraak spreekt mij heel erg aan. Nu nog de missie: hoe word je dat?

Visie: Het beste ziekenhuis van Nederland willen worden

Het RDGG wil in 2016 het beste ziekenhuis van Nederland zijn. Het RDGG jaarverslag van 2012 bevestigt dit beleid opnieuw. Speerpunten om de beste te worden zijn kwaliteit en veiligheid, gastvrijheid en doelmatigheid.

Deze visie spreekt mij persoonlijk heel erg aan: het geeft duidelijkheid en richting. Echter, hart en verstand is 2. Het is de moeite waard om na te gaan hoe je het beste ziekenhuis van Nederland kan worden. 2 elementen springen in het oog:

 1. Inhoud: Aan welke aspecten kan er allemaal zorg worden besteed?
 2. Vorm: Welke procesmatige activiteiten kunnen de kans op succes sterk vergroten?

1. Inhoud: welke aspecten kunnen een belangrijke rol spelen

Naar mijn mening is het van belang om aan 3 punten aandacht te schenken aan:

 1. Hoe wordt bepaald wat het beste ziekenhuis van Nederland is, en wie voert dat uit, op wiens gezag?
  Objectieve en reële informatie is essentieel. De kans op een toevallig resultaat moet zo goed mogelijk teruggedrongen worden.
 2. Hoe verhoudt zich deze meting tot de functie van een ziekenhuis in de samenleving?
  Een ziekenhuis ontleent zijn functie aan de samenleving. Alleen binnen dit ecosysteem kan het overleven en excelleren. Dat bepaalt de context van ‘beste’.
 3. Hoe verhoudt zich die functie tot de andere spelers en belanghebbenden?
  Men kan hierbij denken aan andere ziekenhuizen, andere zorgverleners in de keten, overheid, verzekeringsmaatschappijen, patiënten en patiëntenorganisaties, specialisten e.d.
  Ecosystemen, die in symbiose leven, groeien uitbundig, want 1 plus 1 kan (veel) meer zijn dan 2.

Belangrijk is het dat het ziekenhuis vaststelt of de genoemde speerpunten de essentiële speerpunten zijn voor het bereiken van het bovenstaande doel in die context. Eventueel moet de lijst dan aangepast worden.

2. Vorm: Welke procesmatige activiteiten passen het best bij het bereiken van het doel en biedt de beste kansen

De aanbevolen manier om na te gaan of de ambitie voldoende concreet is, is dat elke willekeurige medewerker weet, wat hij of zij anders moet gaan doen. Zij hebben antwoorden paraat op vragen als:

 1. Wat is het grotere plaatje?
 2. Wiens rolmodel volgens zij?
 3. Wat is ieders specifieke rol bij het realiseren van de visie ‘het beste ziekenhuis van Nederland’?

Kortom deze situatie is erg complex en er lijken niet veel concrete aanknopingspunten te zijn. Ik adviseer een pilot, die bij succes eenvoudig gekopieerd kan worden!

Ga daarom terug naar de essentie van een ziekenhuis, zijn rol in het grotere geheel en bepaal waarop je wilt uitblinken (concurreren) ten opzichte van de andere spelers, en wat past bij de essentie ‘functie van een ziekenhuis’ (kompas).

Waar je aan kunt denken? Iets als dit:

 1. Meet in de buitenwereld (buiten het ziekenhuis) de relatieve patiënttevredenheid, en daaraan gekoppeld de relatieve tevredenheid van de verwijzende artsen.
  Relatief in deze context verwijst naar de andere spelers in het ecosysteem. Iets beter dan die is voldoende!
 2. Bedrijf ecosysteem management!
  Creëer je beste supporters Die mogen ook stemmen, of verzeker je ervan dat die stem gehoord wordt!
 3. Voor de politiek (en alle andere partijen) is het belangrijk dat je kosten laag zijn of beter nog, dat iedereen waar voor zijn geld krijgt.
  Dat is een kwestie van organisatie. Dit laatste volgt op het eerste.

Belangrijke voorwaarden:

 1. Maak je beste man verantwoordelijk.
  Je vindt dit erg belangrijk, dus je gaat alles op alles zetten aan doen om deze visie te verwezenlijken.
 2. Kies een context uit die representatief is.
  Niet te klein om als nietszeggend afgedaan te worden en niet te groot, zodat het niet kan slagen. Groot genoeg om als "lichtend voorbeeld" te dienen!

Op deze manier heb je alles uit de kast gehaald om deze ambitie te gaan realiseren: Reinier de Graaf (RDGG) is in 2016 het beste ziekenhuis van Nederland!

Over de auteur, Hans Lodder

Hans is een bijzonder sterke analyticus, zeker in complexe situaties met vele strijdige belangen. Hij maakt de problemen volstrekt helder rekening houdend met de belangen en eventueel beperkende omstandigheden. Hierdoor ontstaat er ook duidelijkheid naar de mogelijke toekomstige oplossingen en tegelijk de houdbaarheid van die oplossingen. Hans is in staat een situatie vanuit verschillende gezichtspunten en van verschillende afstanden te benaderen en daarbij zijn eigen voorkeuren uit te schakelen, op een enigszins afstandelijke manier. Dit zorgt ervoor dat discussies vooral zakelijk blijven en niet leiden tot ingegraven posities en eeuwig durende herhalingen. Hans wrikt ze los en opent nieuwe mogelijkheden.

Hans heeft deze blog op eigen initiatief geschreven om te laten zien hoe een abstract doel vertaald kan worden naar concrete acties die hier en hu uitgevoerd kunnen worden en die direct bijdragen tot verwezenlijking van dit abstracte doel.

Hier kunt u contact opnemen met Hans Lodder.


Back to top