Enkele voorbeelden van Innovatie KPI's

Photo at blog from webmaster - 24/10/2010 - 09:53

Een klant vroeg me recent om enkele voorbeelden van Key Performance Indicators (KPI's), om innovatie te kunnen meten en bijsturen. Dat is een goede vraag, want hoe weet je, of je genoeg innoveert. McKinsey vond dat ook een goede vraag, want in een recente wereldwijde enquête hebben zij aan organisaties gevraagd hoe zij innovatie middels metrieken beoordelen. En wat verstaan we precies onder innovatie?

Wat is innovatie

Laat me beginnen om Douglas Merrill, de ex-CTO (Chief Technical Officer) van Google te citeren uit een aflevering van Google talk.

Hij onderkent 3 vormen van innovatie:

Overzicht van 3 vormen van innovatie
Nr. Vorm van innovatie Omschrijving
1. Innovatie (in engere zin) Kleine, stapsgewijze productverbeteringen
2. Innovatie met randeffecten Een nieuwe product/markt combinatie voor een bestaand product
3. Transformationele innovatie (re-interpretatie volgens Paul Watzlawick) Een compleet nieuwe manier om iets uit te voeren, die beter, gemakkelijker en sneller is dan wat op dit moment normaliter gebruikelijk is

Persoonlijk heb ik een voorkeur voor de definitie van wijlen management consultant Peter Drucker: Een bedrijf heeft 2 bedrijfsfuncties: marketing en innovatie. Alle andere functies zijn kosten. In dit verband rekent hij de vormen van innovatie 1 en 2 tot marketing en vorm 3 tot 'echte' innovatie. Maar: What is in a name… Belangrijk is wel dat we allemaal dezelfde definitie van innovatie gebruiken.

De McKinsey enquête over hoeveel geld andere bedrijven uitgeven aan innovatie

Nu we weten wat we met innovatie bedoelen, kunnen we kijken naar de resultaten van de McKinsey enquête. Innovatie kost geld en, in het licht van de definitie van Peter Drucker, moeten we dit als investering in de toekomst zien. Wel moeten we de uitgaven en resultaten van innovatie zeer kritisch bekijken. Zeker is dat belangrijk in deze financieel woelige tijden.

Iets meer dan de helft van de geënquêteerde bedrijven zoekt uit hoe de fondsen voor productinnovatie aangewend worden. Ongeveer een derde doet dat voor innovatie van diensten en procesinnovatie. Een kwart besteedt aandacht aan geld aangewend voor innovatie van het bedrijfsmodel.
De laatste categorie, innovatie van het bedrijfsmodel, is zeer lastig en het vergt veel moed om dat openlijk te beoordelen. Het zal onmiddellijk voedsel geven aan (bedrijfspolitieke) speculaties binnen de organisatie.

Laat ons nu zien welke criteria de bedrijven in de McKinsey enquête gebruikten om de innovatie te beoordelen. Hier volgt de top 3 (40% van de door hen genoemde KPI's):

  1. Omzetgroei door nieuwe producten of diensten
  2. Verbetering klanttevredenheid door nieuwe producten of diensten
  3. Aantal ideeën of concepten in de pijplijn

Dit zijn zinnige ideeën voor een innovatie KPI's. In mijn definitieve KPI lijst treft u meer ideeën aan.

Innovatie: mijn advies

Eerder schreef ik een blog waarin ik de vraag opwierp of het niet eens tijd was om innovatie te innoveren. Daarin adviseerde ik om in 2 gebieden actief naar innovatiemogelijkheden te zoeken:

  1. Zoek naar nieuwe wegen om oude technologie te vervangen.
  2. Maak doelen bereikbaar die nu nog onhaalbaar zijn.

Beide soorten innovatie passen prima in het beeld van de hierboven genoemde 3e vorm van innovatie: transformationele innovatie, zoals Merrill dat noemt en ook innovatie als bedoeld door Drucker. Zij zijn ook prima vormen van de categorieën procesinnovatie en innovatie van het bedrijfsmodel.

Deze blog begon met de vraag van een klant naar praktische KPI's om innovatie te meten. Mijn keuzes zijn:

  1. Hoeveel geld wil ik besteden aan innovatie
  2. Is het een vorm van business model innovatie
  3. Is het een vorm van procesmodelinnovatie

Dat is voor mij innovatie. Alle andere ideeën voor verbeteringen, zoals continue verbetering van de kwaliteit van producten of diensten, vormen voor mij een onderdeel van marketing.

Hoe definieert u innovatie? En hoe meet u innovatie? Kunt u hulp gebruiken bij een innovatie assessment of wilt u een innovatie Quick Scan? Neem nu contact op met Hans Lodder!
Of wilt u dit laten uitvoeren door uw eigen personeel? Laat Hans Lodder u begeleiden met training en coaching!


Back to top